Інтегроване управління проєктами - 1 Інтегроване управління проєктами - 1

Інтегроване управління проєктами

ВАРТІСТЬ І ТЕРМІНИ ЗАБУВАЮТЬСЯ,
ЯКІСТЬ – НІКОЛИ!

Інтегроване управління проєктами – надання повного комплексу виробничо-технологічних послуг у процесі споруджування та ремонту нафтових і газових свердловин, починаючи з розроблення проєктної документації, споруджування і закінчуючи передачею свердловини в експлуатацію.

Зменшення тривалості та вартості робіт є нагальною вимогою нафтогазовидобувних компаній під час проведення тендерів і конкурсів.

Саме багатопрофільні сервісні компанії можуть забезпечити як ефективне управління процесом споруджування свердловини, так і координацію взаємодії з підрядниками. 

 

Значна кількість спеціалізованих підрядних і субпідрядних компаній задіяна на різних етапах споруджування свердловини:

 • підготовка бурового майданчика;
 • буріння;
 • кріплення;
 • освоєння;
 • випробування;
 • перфорація;
 • інтенсифікація припливу;
 • переведення в експлуатацію;
 • технічна рекультивація.
 

Неефективне управління процесом у цілому призводить до витрат часу та коштів. 

Реалізація часто суперечливих техніко-технологічних рішень підрядниками (буровими і сервісними компаніями, що відрізняються за оснащенням, кваліфікацією персоналу, досвідом виконання робіт) негативно впливає на кінцевий результат – отримання припливу вуглеводнів із максимально можливим дебітом.

Єдине управління проєктами є вимогою часу і дозволяє максимально ефективно використовувати сучасні техніко-технологічні рішення, обладнання і залучати кваліфікований персонал для реалізації двох взаємозалежних етапів:

 
 • розроблення проєктної документації, забезпечення матеріалами та обладнанням, споруджування свердловини, включаючи її кріплення експлуатаційною колоною;
 • демонтаж бурового верстата, освоєння свердловини (включаючи перфорацію), випробування, інтенсифікації припливу і введення свердловини в експлуатацію з використанням верстата КРС і власного колтюбінгового флоту.