Охорона праці та промислова безпека - 1 Охорона праці та промислова безпека - 1

Охорона праці та промислова безпека

БЕЗПЕЧНА ПРАЦЯ –
УСПІШНА РОБОТА

Компанію сертифіковано за системою управління гігієною та безпекою праці відповідно до вимог ДСТУ ISO 45001:2019.

Наявні необхідні дозволи на виконання робіт та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

 

Політика у сфері охорони праці:

  • підтримання високої культури виробництва;
  • підвищення рівня охорони праці та промислової безпеки завдяки забезпеченню постійного технічного контролю за станом виробництва;
  • періодичне проведення навчання, професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;
  • зменшення чинників, які можуть негативно вплинути на здоров’я працівників; 
  • поліпшення системи управління гігієною та безпекою праці.